Waarom actualiseren we onze huidige Nederland ICT Voorwaarden naar de nieuwe NLdigital Voorwaarden?

We hanteren al vanaf de start van de Wholesale Consulting Group en het kennisplatform ExpertPlace de Nederland ICT Voorwaarden 2014, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840.

We stappen nu over naar de NLdigital Voorwaarden omdat deze voldoen aan de laatste stand van de techniek, wetgeving en jurisprudentie. Daarmee zijn ze het beste uitgangspunt om bij nieuwe contracten als algemene voorwaarden te hanteren.

Wat is er veranderd in de NLdigital Voorwaarden?

Sinds 1 oktober 2019 is Nederland ICT van naam veranderd en heet de koepelorganisatie voor de ICT-markt NLdigital. Dit was de aanleiding om de Nederland ICT Voorwaarden om te zetten naar de nieuwe naam. Daarnaast waren de voorwaarden aan herziening toe. Zo passen de NLdigital Voorwaarden in een lange traditie van algemene voorwaarden voor de ICT-branche die sinds de jaren ’80 steeds worden bijgewerkt naar de huidige stand van techniek en wetgeving.

De NLdigital Voorwaarden bouwen voort op vorige versies van de branche-voorwaarden. Zij zijn aangepast door een team van juristen aan de hand van nieuwe wetgeving en jurisprudentie en gesprekken met de achterban en het netwerk van externe juristen.

De meest opvallende wijziging is dat in hoofdstuk 2 standaardclausules voor verwerkingen zijn opgenomen. Dit is gebeurd in verband met de invoering van de Avg. Daarnaast is in deze voorwaarden meer aandacht voor beveiliging van ICT, is het onderdeel over agile werken uitgebreid en zijn de clausules over SaaS-diensten uitgebreid en up-to-date gebracht. De onderdelen over dienstverlening, informatie delen en meewerkafspraken is gemoderniseerd. Verder zijn de algemene voorwaarden op diverse plekken aangepast aan ontwikkelingen op zowel technisch als juridisch vlak, zodat ze weer helemaal bij de tijd zijn.

Wanneer geldig?

De NLdigital Voorwaarden worden vanaf 10 juli 2020 geldig op onze bestaande overeenkomsten en al onze (nieuwe) aanbiedingen. Tot die periode blijven de Nederland ICT Voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. In een separate nieuwsbrief informeren wij onze klantrelaties hier nog proactief over. Daarnaast gaan we vanaf vrijdag 26 juni bij nieuwe aanbiedingen de NLdigital Voorwaarden al van toepassing laten zijn.

Hier vind je de nieuwe algemene voorwaarden.

Heb je hierover nog een vraag? Neem direct contact op via e-mail jeroen@wholesaleconsultinggroup.nl of bel +31 (0)6 50250429.

Jeroen Philippi

Blijf verbonden

De omgeving van de groothandel is continu in beweging. Innovaties worden gedreven door digitalisering aan klantzijde en binnen de toeleveringsketen. De adoptie van nieuwe technologie speelt hierbij een belangrijke rol.
Was technologie altijd al belangrijk voor procesefficiency. Technologie is nu cruciaal voor (de communicatie van) onderscheidend vermogen en voor het ondersteunen van de transitie naar de digitale groothandel.

Blijf dus verbonden – Blijf op de hoogte – Abonneer op onze mailpost en blogs