Verbind strategie met technologie

De Wholesale Consulting Group is gespecialiseerd in de bedrijfsmatige inpassing van technologische innovaties binnen de groothandelsmarkt. We helpen groothandelaren de waarde uit technologie te maximaliseren door deze te verbinden met hun strategie, én we begeleiden de eventuele business transformatie die hieruit voortvloeit.

Daarbij hebben we een groot netwerk van technologieleveranciers en groothandelaren die we graag in verbinding brengen om ervaringen en kennis te delen.

Lees verder over Wholesale Consulting

Nieuws

We groeien en zijn op zoek naar nieuwe collega's

Meewerken aan het realiseren van business cases op het gebied van data-integratie, datamanagement en procesoptimalisaties voor verschillende groothandelsorganisaties.

Terugblik op de dag van morgen (week 22)

Zoals de meeste organisaties ontkwamen ook wij niet aan het besteden van de nodigde tijd om de nieuwe AVG-regelgeving te communiceren. Geen zorgen, deze blog zal daar niet over gaan. De hoeveelheid privacy beleidsaanpassingen, en daarmee de herhaling, heeft bij menigeen al enige irritatie veroorzaakt. We hebben gelukkig naast deze AVG-perikelen de laatste weken progressie geboekt op het snijvlak van IT- en bedrijfstoepassingen. Samenvattend kunnen we stellen dat de gemene deler ligt op het terrein van verbeterde stuurinformatie door slim te werken met beschikbare data uit de backoffice

Kom naar de Qlik Sense Tour 2018

Qlik en rond organiseren op donderdag 7 juni de Qlik Sense Tour 2018 in Rotterdam

Samen met rond hebben we met Qlik Sense-technologie de oplossing Wholesale Analytics Cloud ontwikkeld. De analyse oplossing voor de groothandel. Mede vanuit deze intensieve samenwerking hebben we de mogelijkheid onze relaties uit te nodigen voor de Qlik Sense Tour 2018. 

Terugblik op de dag van morgen (week 19)

Met Koningsdag, Hemelvaart en de meivakantie zijn het wat rommelige dagen en weken. Uiteraard geen klagen aan deze kant van de pen, het uitzicht en temparatuur buiten maken het zeer aangenaam. Het betekende wel dat we de blog van week 18 hebben overgeslagen en deze bundelen met nummer 19. Ondanks deze 'hickup' is er best weer het één en ander te delen m.b.t. resultaten uit het veld.

Een terugblik op de dag van morgen (week 19).

Cases

Digitaliseren pdf-verkooporders en automatiseren van verwerkingsproces

STAXS® verwezenlijkt tijdbesparing in de orderverwerking en kan de vrijgekomen tijd nu beter besteden

PIM als centrale hub voor productdata naar het ERP

Ter Steege laat het PIM-systeem als centrale hub fungeren zodat binnen alle relevante systemen en kanalen daadwerkelijk één versie van de waarheid ontstaat

Business case: Levertijdbewaking van inkoop tot ontvangst

Vanuit de praktijk een mooie business case die levertijdbewaking van inkoop tot ontvangst behelst en verbeterde leverbetrouwbaarheid aan de verkoopzijde opleverde.

Ons team

Maurice Laan

Bedrijfsstrategie & verandermanagement

De digitaliserende wereld noopt veel organisaties tot een herdefinitie van hun bestaansrecht, hun “waarom”. Als ze deze gedefinieerd hebben vraagt dit om transformatie. Transformatie van businessmodellen raakt alle mensen, processen en onderliggende technologieën. Bovendien dient het adaptief zijn van de organisatie te worden ontwikkeld als competentie op zich omdat verandering een constante is.

'Delen is het nieuwe vermenigvuldigen'

Lees verder

Maurice Laan
Jeroen Philippi

Verkoop & marketing

Voorkom dat projecten uitmonden in teleurstelling en door de lengte ervan al lang zijn ingehaald door een nieuwe realiteit. Zet de stip aan de horizon, ga altijd met de juiste bagage voor een doelgericht resultaat, anticipeer snel en zorg voor tussentijdse successen. Dat geeft binnen organisaties acceptatie en enthousiasme voor de volgende stap.

‘Traveling light’

Lees verder

Jeroen Philippi
Erik Thiele

Data-integratie & -management

De markt en de mogelijkheden veranderen continu. Geleidelijk, zodat we ons er niet van bewust zijn dat het applicatielandschap niet meer optimaal aansluit op de praktijksituatie. Spreadsheets, handmatig in stand gehouden koppelingen, inconsistente databases en vele -gaandeweg ontstane- suboptimale oplossingen krijgen ongemerkt de overhand. Bij tijdige signalering zullen verbeterslagen minder inspanning vereisen, dan het langere tijd op zijn beloop laten.

‘Er is altijd ruimte voor verbetering’

Lees verder

Erik Thiele
Jean-Marc van Daalen

Datamanagement & procesoptimalisatie

Om stappen vooruit te maken zijn veranderingen vaak noodzakelijk. Een verandering is makkelijker te omarmen als het in kleine stappen gaat, die vaak ook minder tijd kosten. Het voordeel van deze ‘agile’ benadering is dat de verandering gelijk effect heeft en gemakkelijk bij te sturen is.

'Denk groot, maar handel klein'

Lees verder

Jean-Marc van Daalen

Fysieke distributie & voorraadbeheer

Een stevig fundament aan kennis en ervaring in groothandelsprocessen, met specialisme in voorraadbeheer en fysieke distributie, toegepast en vertaald naar een goede inrichting van Unit4 groothandels-ERP. Daarnaast specialisme opgebouwd met de inzet van EDI en het gebruik van de integratieconnectoren in samenwerking met partners van Unit4 zoals Actemium paperless warehousing en Transsmart verzendsoftware oplossingen.

Lees verder

Ben Fousert
René van Dalen

Data-analyse & stuurinformatie

De rol van relevante informatie wordt vaak onderschat. Wat relevant voor de één is hoeft niet per defintie relevant te zijn voor de ander. Met het groeiende aantal IT-systemen heeft een organisatie een schat aan informatie. Het is de kunst om in deze overvloed en complexiteit heel pragmatisch te blijven denken. Biedt elke gebruiker alleen de informatie die ook echt helpt in het behalen van persoonlijke doelen en uitvoeren van de taken i.p.v. een inefficiënte overdaad aan informatie.

'Efficiency door relevante informatie'

Lees verder

Rene van Dalen

Integratie & probleemanalyse

Marktdynamiek en groei gaan vaak gepaard met uitbreidingen binnen het ICT-landschap. Bedrijven kiezen nieuwe applicaties om de groei te ondersteunen. De implementatie is vaak een uitdaging door het verschil in de architectuur. De communicatie tussen verschillende applicaties laat dan te wensen over en aanpassingen vanuit de leverancier zijn vaak te kostbaar. Door de gewenste datastromen binnen het ICT-landschap in kaart te brengen, kan een generieke communicatie opgezet worden tussen applicaties die een verdere groei tevens flexibel ondersteunt.

Lees verder

Edwin Nijssen

(E-)commerce & frontoffice

De digitale wereld om ons heen levert voor veel groothandels interessante uitdagingen op, want hoe blijf je klanten via nieuwe digitale kanalen bereiken en vooral binden? In deze transitie wil je bestaande B2B-partnerkanaal blijven koesteren en daarnaast innovatieve stappen zetten naar nieuwe B2C- of B2B2C-kanalen. In alle gevallen komt een technologie-vraagstuk aan de oppervlakte en de behoefte om de frontoffice- en achterliggende bedrijfsprocessen te optimaliseren voor deze kostenbewuste en dynamische wereld?

Lees verder

Arnoud Stolk

Bedrijfsstrategie & technologie-implementatie

ICT-investeringen waren doorgaans gebaseerd op kostenefficiency. In de huidige snel veranderende omgeving is dit echter niet het enige argument meer. Technologie moet tegenwoordig vooral direct meerwaarde bieden aan de business. Het neemt daarmee een strategische plaats in. Dat vraagt om focus om de bedrijfsstrategie en technologische keuzes op een goede wijze te begeleiden naar toegevoegde waarde in de operationele bedrijfsvoering en naar klanten.

Lees verder

Jan-Willem Mantel

Programma- en kwaliteitsmanagement

Harry is freelance verbonden aan de Wholesale Consulting Group. Met zijn specifieke ervaringen en kwaliteiten biedt hij ondersteuning aan onze groothandelsklanten in het begeleiden van de gedefinieerde veranderingsprogramma's en kwaliteitsbewaking bij implementaties van technologie aan de klantzijde.

Lees verder

Harry Stam

Blijf verbonden

De omgeving van de groothandel is continu in beweging. Innovaties worden gedreven door digitalisering aan klantzijde en binnen de toeleveringsketen. De adoptie van nieuwe technologie speelt hierbij een belangrijke rol.
Was technologie altijd al belangrijk voor procesefficiency. Technologie is nu cruciaal voor (de communicatie van) onderscheidend vermogen en voor het ondersteunen van de transitie naar de digitale groothandel.

Blijf dus verbonden – Blijf op de hoogte – Abonneer op onze mailpost en blogs