Groothandel in data

Data wordt de nieuwe olie genoemd. Het biedt de mogelijkheid tot meer efficiëntie, maar ook tot differentiatie. De grote uitdaging is om data slim te integreren in je keten en om te zetten naar nieuwe verdienmodellen.

Voor de groothandel zijn traditionele toegevoegde waarden gebaseerd op de financiële en logistieke stromen, zoals financiering van voorraad, beschikbaarheid, assortiment, logistieke prestaties, etc. niet altijd meer voldoende om op te onderscheiden en de winstgevendheid op het gewenste peil te houden.

Er is ondertussen gelukkig wel een belangrijke derde laag bijgekomen en dat is de datastroom. En juist hiermee heeft de groothandel een ideale kans om als centrale (artikel)data hub nieuwe toegevoegde waarde te creëren. Het wordt de groothandel in rijke en actuele artikeldata naar ketenpartners.

Wat is daar dan voor nodig?

Onze aanpak naar een digitale groothandel

Nadat we de visie en strategie op de digitale economie scherp hebben kunnen stellen, zijn er 4 vervolgstappen:

  1. Bouwen van een datafundament
  2. Het op orde brengen van de processen door zoveel mogelijk handmatige handelingen te automatiseren/digitaliseren
  3. Realiseren van data-integratie en bouwen van een wendbaar applicatie-landschap
  4. De veranderingsagenda verder vormgeven om digitaal en databedreven te kunnen ondernemen

Hoe wij de eerste stap zetten om het datafundament te bouwen?

Lees meer over onze datamanagement oplossing

Blijf verbonden

De omgeving van de groothandel is continu in beweging. Innovaties worden gedreven door digitalisering aan klantzijde en binnen de toeleveringsketen. De adoptie van nieuwe technologie speelt hierbij een belangrijke rol.
Was technologie altijd al belangrijk voor procesefficiency. Technologie is nu cruciaal voor (de communicatie van) onderscheidend vermogen en voor het ondersteunen van de transitie naar de digitale groothandel.

Blijf dus verbonden – Blijf op de hoogte – Abonneer op onze mailpost en blogs