Verbind strategie met technologie 

De Wholesale Consulting Group is gespecialiseerd in de bedrijfsmatige inpassing van technologische innovaties binnen de groothandelsmarkt. We helpen groothandels de waarde uit technologie te maximaliseren door deze te verbinden met hun strategie en begeleiden de eventuele business transformatie die hieruit voortvloeit.

Daarbij hebben we een groot netwerk van technologieleveranciers en groothandels die we graag in verbinding brengen om ervaringen en kennis te delen. Zie onder andere ook onze partnerships.

Ons team

Maurice Laan

Bedrijfsstrategie & verandermanagement

De digitaliserende wereld noopt veel organisaties tot een herdefinitie van hun bestaansrecht, hun “waarom”. Als ze deze gedefinieerd hebben vraagt dit om transformatie. Transformatie van businessmodellen raakt alle mensen, processen en onderliggende technologieën. Bovendien dient het adaptief zijn van de organisatie te worden ontwikkeld als competentie op zich omdat verandering een constante is.

'Delen is het nieuwe vermenigvuldigen'

Lees verder

Maurice Laan
Jeroen Philippi

Verkoop & marketing

Voorkom dat projecten uitmonden in teleurstelling en door de lengte ervan al lang zijn ingehaald door een nieuwe realiteit. Zet de stip aan de horizon, ga altijd met de juiste bagage voor een doelgericht resultaat, anticipeer snel en zorg voor tussentijdse successen. Dat geeft binnen organisaties acceptatie en enthousiasme voor de volgende stap.

‘Traveling light’

Lees verder

Jeroen Philippi
Erik Thiele

Data-integratie & -management

De markt en de mogelijkheden veranderen continu. Geleidelijk, zodat we ons er niet van bewust zijn dat het applicatielandschap niet meer optimaal aansluit op de praktijksituatie. Spreadsheets, handmatig in stand gehouden koppelingen, inconsistente databases en vele -gaandeweg ontstane- suboptimale oplossingen krijgen ongemerkt de overhand. Bij tijdige signalering zullen verbeterslagen minder inspanning vereisen, dan het langere tijd op zijn beloop laten.

‘Er is altijd ruimte voor verbetering’

Lees verder

Erik Thiele
Jean-Marc van Daalen

Datamanagement & procesoptimalisatie

Om stappen vooruit te maken zijn veranderingen vaak noodzakelijk. Een verandering is makkelijker te omarmen als het in kleine stappen gaat, die vaak ook minder tijd kosten. Het voordeel van deze ‘agile’ benadering is dat de verandering gelijk effect heeft en gemakkelijk bij te sturen is.

'Denk groot, maar handel klein'

Lees verder

Jean-Marc van Daalen

Fysieke distributie & voorraadbeheer

Een stevig fundament aan kennis en ervaring in groothandelsprocessen, met specialisme in voorraadbeheer en fysieke distributie, toegepast en vertaald naar een goede inrichting van Unit4 groothandels-ERP. Daarnaast specialisme opgebouwd met de inzet van EDI en het gebruik van de integratieconnectoren in samenwerking met partners van Unit4 zoals Actemium paperless warehousing en Transsmart verzendsoftware oplossingen.

Lees verder

Ben Fousert
René van Dalen

Data-analyse & stuurinformatie

De rol van relevante informatie wordt vaak onderschat. Wat relevant voor de één is hoeft niet per defintie relevant te zijn voor de ander. Met het groeiende aantal IT-systemen heeft een organisatie een schat aan informatie. Het is de kunst om in deze overvloed en complexiteit heel pragmatisch te blijven denken. Biedt elke gebruiker alleen de informatie die ook echt helpt in het behalen van persoonlijke doelen en uitvoeren van de taken i.p.v. een inefficiënte overdaad aan informatie.

'Efficiency door relevante informatie'

Lees verder

Rene van Dalen

Integratie & probleemanalyse

Marktdynamiek en groei gaan vaak gepaard met uitbreidingen binnen het ICT-landschap. Bedrijven kiezen nieuwe applicaties om de groei te ondersteunen. De implementatie is vaak een uitdaging door het verschil in de architectuur. De communicatie tussen verschillende applicaties laat dan te wensen over en aanpassingen vanuit de leverancier zijn vaak te kostbaar. Door de gewenste datastromen binnen het ICT-landschap in kaart te brengen, kan een generieke communicatie opgezet worden tussen applicaties die een verdere groei tevens flexibel ondersteunt.

Lees verder

Edwin Nijssen

(E-)commerce & frontoffice

De digitale wereld om ons heen levert voor veel groothandels interessante uitdagingen op, want hoe blijf je klanten via nieuwe digitale kanalen bereiken en vooral binden? In deze transitie wil je bestaande B2B-partnerkanaal blijven koesteren en daarnaast innovatieve stappen zetten naar nieuwe B2C- of B2B2C-kanalen. In alle gevallen komt een technologie-vraagstuk aan de oppervlakte en de behoefte om de frontoffice- en achterliggende bedrijfsprocessen te optimaliseren voor deze kostenbewuste en dynamische wereld?

Lees verder

Arnoud Stolk

Bedrijfsstrategie & technologie-implementatie

ICT-investeringen waren doorgaans gebaseerd op kostenefficiency. In de huidige snel veranderende omgeving is dit echter niet het enige argument meer. Technologie moet tegenwoordig vooral direct meerwaarde bieden aan de business. Het neemt daarmee een strategische plaats in. Dat vraagt om focus om de bedrijfsstrategie en technologische keuzes op een goede wijze te begeleiden naar toegevoegde waarde in de operationele bedrijfsvoering en naar klanten.

Lees verder

Jan-Willem Mantel
Erik Scholing

Bedrijfsprocessen optimaliseren

Groothandels worden bijna dagelijks uitgedaagd om hun concurrentiepositie bij te slijpen en relevant te blijven. Om hierbij nieuwe technologie succesvol in te zetten en steeds digitaler te handelen is het belangrijk je fundament en bedrijfsprocessen op orde te hebben. Meer rendement, kostenbesparing en versnelling liggen nog steeds binnen handbereik door bestaande technologie beter af te stemmen op de bedrijfsprocessen.

Lees verder

Erik Scholing
Robert van der Wardt

ERP-connectiviteit

In ruim 25 jaar heb ik de behoefte en een groot scala aan bedrijfsprocessen van de groothandel vertaald naar een ERP-software oplossing. Door een groeiende automatiseringsbehoefte in aanvullende bedrijfsprocessen is de rol van ERP door de jaren heen veranderd en daarbij kan ERP niet op alle deelgebieden zo diep gaan als de gespecialiseerde niche-oplossingen. Wel is en blijft ERP een verbindende factor en moet het daarom vooral een open applicatie zijn.

Lees verder

Robert van der Wardt
Bram van Iersel

Inleven en vertalen naar de oplossing

Mijn drijfveer is om groothandelsklanten op de meest prettige wijze hun werk te laten doen. Mijn specialiteit hierbij is het feilloos aanvoelen wat klanten en gebruikers willen, goed begrijpen wat dit voor hun groothandelsprocessen betekent en deze behoefte vervolgens met software technologie zo goed mogelijk te laten ondersteunen.

‘Kortom resultaten behalen voor de digitale groothandel’

Lees verder

Bram van Iersel
Erik Snippe

Integratiespecialist

Data wordt steeds belangrijker. De juiste data op de juiste plaats en op het juiste moment is voor organisaties van levensbelang, 24/7. Het is onmogelijk geworden om gegevens over verschillende systemen met de hand consistent te houden. En daar ligt mijn passie.

‘met data-integratie nieuwe kansen creëeren’

Lees verder

Erik Snippe

Informatie is het nieuwe goud

Bij een dynamische en groeiende groothandelsmarkt is het van belang dat de organisatie voor blijft op de concurrentie. Om dat te kunnen doen is effectief datagebruik en procesoptimalisatie essentieel. Mijn drijfveer is om bedrijven en het personeel te helpen om een succesvolle transitie te bewerkstelligen.

Bent u klaar voor de toekomst?

Lees verder

Yordi Maagdenberg

Programma- en kwaliteitsmanagement

Harry is freelance verbonden aan de Wholesale Consulting Group. Met zijn specifieke ervaringen en kwaliteiten biedt hij ondersteuning aan onze groothandelsklanten in het begeleiden van de gedefinieerde veranderingsprogramma's en kwaliteitsbewaking bij implementaties van technologie aan de klantzijde.

Lees verder

Harry Stam

Blijf verbonden

De omgeving van de groothandel is continu in beweging. Innovaties worden gedreven door digitalisering aan klantzijde en binnen de toeleveringsketen. De adoptie van nieuwe technologie speelt hierbij een belangrijke rol.
Was technologie altijd al belangrijk voor procesefficiency. Technologie is nu cruciaal voor (de communicatie van) onderscheidend vermogen en voor het ondersteunen van de transitie naar de digitale groothandel.

Blijf dus verbonden – Blijf op de hoogte – Abonneer op onze mailpost en blogs