Eerst strategie, dan technologie

We zien te vaak dat groothandelsorganisaties in de behoefte naar verdere kostenefficiency en concurrentievoordelen kiezen voor nieuwe technologie zonder daarbij voldoende te bedenken hoe dit past in de bestaande strategie.

Of nog beter gezegd: zonder de bestaande strategie tegen het licht van een nieuwe digitale werkelijkheid aan te houden.

Dynamisch omgevingsmodel

Aan de hand van een verfrissende kijk op de huidige dynamische omgeving zetten we een proces van strategievorming in gang. We richten onze blik op:

 • De impact van technologische innovatie en digitalisering
 • Wat het betekent in de wijze waarop we samenwerken en informatie delen
 • Welke transformatie dit in nieuwe manieren van zakendoen en dienstverlening in gang zet
 • En uiteindelijk wat dit vraagt aan business innovatie om nieuwe verdienmodellen te creëren

Dynamische omgeving

De centrale vraag die we beantwoorden

Hoe ga je als groothandelsorganisatie je bestaansrecht en verdiensten vormgeven in B2B- en B2C-markten die steeds meer bepaald worden door een grillige en mondige consument die vooral via een mobiel of zijn internetbrowser aangesloten is?

Het geeft antwoorden op de strategisch vraagstukken waar veel organisaties mee te maken hebben:

 • Wat is onze visie op deze nieuwe digitaal gedreven omgeving?
 • En wat is onze missie?
 • Welke positie willen we in dit speelveld innemen?
 • Waarom zijn we nu succesvol?
 • En hoe blijven we succesvol in de (nabije) toekomst?

Wat levert deze aanpak op

 • Het stuurt op een natuurlijk wijze aan op heroriëntatie van de visie
 • het ontwikkelt hiermee een gemeenschappelijk beeld en ambitieniveau
 • Het creëert een gevoel van dezelfde urgentie om te veranderen
 • Het herdefinieert de toegevoegde waarde

Daarmee kunnen toekomstige technologische keuzes en investeringen getoetst worden en succesvol ingepast worden in de strategie, begeleid door veranderingsprogramma's die ook aansluiten op deze nieuwe visie en strategie.

Meer weten? Of concrete voorbeelden gepresenteerd krijgen?

Neem contact met ons op

Blijf verbonden

De omgeving van de groothandel is continu in beweging. Innovaties worden gedreven door digitalisering aan klantzijde en binnen de toeleveringsketen. De adoptie van nieuwe technologie speelt hierbij een belangrijke rol.
Was technologie altijd al belangrijk voor procesefficiency. Technologie is nu cruciaal voor (de communicatie van) onderscheidend vermogen en voor het ondersteunen van de transitie naar de digitale groothandel.

Blijf dus verbonden – Blijf op de hoogte – Abonneer op onze mailpost en blogs