Ontwikkelen van oplossingen op basis van focus en synergie

Wij zien veel kansen voor synergie binnen een groothandelsnetwerk met eenzelfde technologisch fundament, zoals Wholesale van Kerridge (voorheen Unit4). De mondiale digitalisering vraagt van iedere ketenpartner constante innovatie, specialisatie en procesefficiency. Voor groothandelaren in het MKB is het moeilijk deze ontwikkelingen individueel bij te benen.

Wij geloven dan ook in de kracht van een homogeen netwerk om innovatie te creëren, samenwerking te faciliteren en kosten te reduceren. Wij ontwikkelen onze oplossing dan ook vanuit deze visie.

Oplossingen gebouwd op een aanpak in vijf logische stappen:

1.    Eerst strategie, dan technologie

Te vaak zien we dat organisaties ad hoc reageren op ontwikkelingen en daarbij kiezen voor nieuwe (losse) technologie die veelal geen aansluiting hebben op een centrale visie en strategie. Daardoor ontbreekt ook een geïntegreerde veranderingsaanpak in de processen en organisatie. Het resultaat is vaak een suboptimale oplossing met nog steeds veel handmatige handelingen op uitzonderingen, eilandautomatisering, datasilo's en daardoor blijvende druk op de organisatie met collega's die te weinig aangesloten zijn en de benodigde nieuwe skills ontberen.

Zie onze dienstverlening hoe wij deze eerste stap kunnen zetten.

2.    Data vormt het fundament

Data vormt het fundament om nieuwe toegevoegde waarde te bouwen. Door vergaande digitalisering en het ontstaan van nieuwe online verkoopkanalen zoals een eigen webshop of e-commerce via resellers of grote marktportalen, vraagt uiteindelijk om een centrale positie van rijke artikeldata binnen het applicatielandschap. Alleen dan kun je deze verschillende online verkoopkanalen voeden met de benodigde actuele data zodat ze gevonden worden en aanzetten tot verkoop.

Zie onze PIM-oplossing om master artikeldatabeheer te centraliseren.

3.    Processen op orde

Markten veranderen steeds sneller en door globalisatie blijft de concurrentiepositie een constant aandachtspunt. Veel groothandels zijn binnen die ontwikkelingen op zoek naar mogelijkheden om handmatige handelingen zoveel mogelijk te automatiseren en te digitaliseren.

Met het Dovetail integratieplatform hebben we al de nodige business cases gerealiseerd waarbij handmatige acties binnen bestaande processen zoals: verkooporderverwerking, inkooporderbevestiging en factuurontvangsten, worden digitaliseerd en geautomatiseerd.

Daarmee creëert de groothandel ook ruimte voor de organisatie om meer toegevoegde waarde te leveren naar (nieuwe) klanten en verkoopkanalen.

Lees verder over het digitaliseren van bestaande processen.

4.    Bouwen van een wendbaar applicatie-landschap

15 jaar geleden hadden groothandels maar één kernapplicatie in gebruik: het ERP. Door de jaren heen zijn daar de nodige toepassingen aan toegevoegd zoals: CRM voor de verkoop, WMS voor het magazijn, CMS voor de website, Business Intelligence voor sturing, etc. Daardoor is de diversiteit in het applicatie-landschap gegroeid en daarmee ook de behoefte deze applicaties (en achterliggende processen) weer met elkaar te verbinden. Groothandels lopen met het toevoegen van weer nieuwe technologie ook tegen de vraag aan: hoe dit in te passen is in de vaak al bestaande complexe omgeving.

Wij geloven bij de keuze in (nieuwe) applicaties in een ‘best of breed’ benadering als het strategisch is. Dus applicaties die sterk zijn in een bepaald doel of proces. Anders moeten groothandels bij voorbaat een geïntegreerde oplossing kiezen en maatwerk zoveel mogelijk voorkomen.

Daarbij is een flexibele schil om het landschap heen de sleutel tot blijvend succes. Deze flexibele schil realiseren we met het integratieplatform van Dovetail die als het ware de transport- en koppellaag is om deze applicaties (en de data) flexibel met elkaar te verbinden. Zo voorkomen we kostbaar maatwerk in kernapplicaties en houden we de wendbaarheid en innovatiekracht van de organisatie hoog. Zoals bijvoorbeeld ook bij de integratie tussen e-commerce en ERP.

5.    Digitaal en databedreven ondernemen

Specialisten zeggen: data is de nieuwe olie. Naast financiële slagkracht, courante voorraden en het kapitaal van vaardige medewerkers is data voor een organisatie de manier om:

  • Nieuwe toegevoegde waarde te creëeren
  • Nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen
  • Processen te versnellen
  • Efficiency slagen maken
  • Differentiatie en personalisatie bieden

Voor de databedreven organisatie hebben we een data-analyse platform in de cloud ontwikkeld. Een alles-in-één business intelligence applicatie die de organisatie de middelen geeft om in de bulk van data (zoals Wholesale van Kerridge, voorheen Unit4) nieuwe inzichten te krijgen. Ze worden daarmee een continu lerende organisatie die op basis van actuele inzichten kan bijsturen en nieuwe toegevoegde waarde weet te creëeren uit het werken met data.

Blijf verbonden

De omgeving van de groothandel is continu in beweging. Innovaties worden gedreven door digitalisering aan klantzijde en binnen de toeleveringsketen. De adoptie van nieuwe technologie speelt hierbij een belangrijke rol.
Was technologie altijd al belangrijk voor procesefficiency. Technologie is nu cruciaal voor (de communicatie van) onderscheidend vermogen en voor het ondersteunen van de transitie naar de digitale groothandel.

Blijf dus verbonden – Blijf op de hoogte – Abonneer op onze mailpost en blogs