De Digitale Groothandel

Integratieprojecten zoals bijvoorbeeld met EDI (Electronic Data Interchange) kunnen uitdagend zijn. Je moet als opdrachtgever meerdere partijen bij elkaar brengen om tot een werkende oplossing te komen. Hoewel EDI zich als een standaard presenteert, wordt niet in alle gevallen dezelfde taal gesproken. De praktijk is vaak weerbarstiger. Er zijn veel dialecten en subafspraken.

Een EDI-project en andere koppelingen tussen systemen en applicaties, zoals integraties tussen ERP, WMS en e-commerce, vragen uiteindelijk om een goede afstemming over hoe en wat we met elkaar uitwisselen. Niet alleen technisch maar vooral ook wat betreft de datadefinitie en procesafstemming.

Volwaardige koppelingen tussen systemen en software-applicaties zijn daarnaast veelal 1-op-1 oplossingen. Dat betekent een relatief hoge investering en doorlooptijd om één verbinding of koppeling op te zetten. Dat is nog te verantwoorden voor een strategische bedrijfsproces of omvangrijke strategische leverancier of klant. Het is in veel gevallen te kostbaar om als groothandel alleen te dragen.

Om integraties op bredere schaal mogelijk te maken, hebben we het concept De Digitale Groothandel ontwikkeld. We maken hierbij gebruik van een geavanceerd integratieplatform genaamd Dovetail. Met de aanwezige procesflows (lees: koppelvlakken en transportbanden die gegevensformaten zoals EDI, JSON en XML ondersteunen) ontwikkelen we volwaardige gestandaardiseerde integratiecomponenten.

Deze integratiecomponenten kunnen we inzetten naar een veelvoud aan gebruikers. Door innovaties te delen kunnen de initiële investering en de jaarlijkse kosten voor onderhoud en beheer laag gehouden worden. De Digitale Groothandel levert daarmee een interessante business case voor alle groothandelsorganisaties van groot tot klein.

Lees verder waarom de inzet van een integratieplatform belangrijk is geworden?

Dovetail integratieplatform

De kern van de oplossing wordt gevormd door Dovetail. Dovetail is een integratie Platform-as-a-Service (iPaaS). In IT-jargon wordt het ook wel een Enterprise Service Bus (ESB) genoemd. Deze installeren we niet op een serversysteem bij de klant maar wordt vanuit de cloud aangeboden.

De keuze voor Dovetail kent een aantal belangrijke technologische uitgangspunten:

  • Volwassen - robuuste en veilige technische infrastructuur
  • Jumpstart - integratietechniek en basis procesflows op alle gangbare protocollen zijn al aanwezig 
  • Cloudoplossing - geen investeringen in hardware, technisch beheer en onderhoud
  • Multi-tenant - samen gebruik maken van één platform met wel voor iedereen een eigen afgeschermd domein
  • Maandabonnement - voorspelbare kosten en flexibel in contractvoorwaarden
  • 1-op-N - geen 1-op-1 puntoplossing maar een oplossing inzetbaar naar meerdere klanten

Synergie door innovaties te delen

Op het Dovetail integratieplatform bouwen we integratiecomponenten met beschikbare procesflows en koppelvlakken. Een integratiecomponent heeft, naast de basis Dovetail integratie- en transporttechnologie, de ingebouwde mappings (gemeenschappelijk data formaat) en intelligentie (validatie, transformatie en verrijking) vanuit een beproefde praktijk.

De integratiecomponenten die we op het platform ontwikkelen standaardiseren we zoveel als mogelijk. Ook hergebruiken we onderdelen van bestaande componenten in nieuwe integratiecomponenten. Door intensief samen te werken met de gebruikers ontwikkelen we de integratiecomponenten ook steeds verder door.

Daarmee verdelen we de investeringen en ook operationele kosten zoveel als mogelijk onder een grotere groep. De focus op synergie zorgt daarmee voor kostenverlaging bij implementatie en (her)gebruik. Hierdoor wordt de oplossing voor veel meer groothandelsorganisaties bereikbaar. De kostenvoordelen slechten veelal de bestaande barrière die wordt veroorzaakt door het ontbreken van voldoende schaalgrootte om zelfstandig te investeren en risico te dragen bij vaak complexe integratieprojecten.

Lees verder over één van de business cases

Centrale positie van het integratieplatform

Het Dovetail integratieplatform verbindt applicaties, systemen en data, en maakt verdergaande digitalisering en automatisering van veelal handmatige processen mogelijk.

De ontwikkelingen die we met het Dovetail integratie Platform-as-a-Service realiseren raken nu al veel gebieden van PDF-, EDI-, XML-bestandsformaten voor processen in de hoek van artikelbeheer, inkoop, verkoop en logistiek tussen systemen zoals ERP, WMS, e-commerce, catalogi en Slimstock.

Zie het onderstaande model voor een overzicht van de systemen en applicaties die we op dit moment met het Dovetail integratieplatform slim met elkaar verbinden.

 

Meer informatie? Neem contact met ons op

Blijf verbonden

De omgeving van de groothandel is continu in beweging. Innovaties worden gedreven door digitalisering aan klantzijde en binnen de toeleveringsketen. De adoptie van nieuwe technologie speelt hierbij een belangrijke rol.
Was technologie altijd al belangrijk voor procesefficiency. Technologie is nu cruciaal voor (de communicatie van) onderscheidend vermogen en voor het ondersteunen van de transitie naar de digitale groothandel.

Blijf dus verbonden – Blijf op de hoogte – Abonneer op onze mailpost en blogs