Als je de intentie hebt meerdere systemen te verbinden dan komt een integratieplatform snel om de hoek kijken

Wat zeg je: een integratieplatform? Leg uit!

Dat doen we in dit whitepaper over het belang van ketenintegratie en inzet van een integratieplatform voor de groothandel die steeds meer digitaal handel drijft.

Met de opkomst van de digitale groothandel komen er ook steeds meer verbindingen. De handelsketen raakt verder in elkaar verweven. Geïntegreerde keteninformatie is natuurlijk mooi maar integraties met ketenpartners zijn vaak duur en complex, waardoor slechts met enkele grote ketenpartners een integratie wordt aangegaan.

De digitale groothandel van vandaag mag deze belemmeringen niet hebben, omdat een digitaal geïntegreerde samenwerking de basis vormt voor de toegevoegde waarde van de groothandel in zijn keten. Je wilt als het ware een ‘tolk’ die de wederzijdse communicatie tussen systemen vereenvoudigt. Dat voorkomt kostbaar maatwerk in kernsystemen die juist de kracht ontlenen uit de standaard.

Lees verder in de direct beschikbare whitepaper

Jeroen Philippi

Blijf verbonden

De omgeving van de groothandel is continu in beweging. Innovaties worden gedreven door digitalisering aan klantzijde en binnen de toeleveringsketen. De adoptie van nieuwe technologie speelt hierbij een belangrijke rol.
Was technologie altijd al belangrijk voor procesefficiency. Technologie is nu cruciaal voor (de communicatie van) onderscheidend vermogen en voor het ondersteunen van de transitie naar de digitale groothandel.

Blijf dus verbonden – Blijf op de hoogte – Abonneer op onze mailpost en blogs