De afgelopen week stond vooral in het teken van het verbeteren van de leverbetrouwbaarheid. Doordat aan het eind van de keten een steeds beter geïnformeerde consument via het web koopt en direct wil weten wanneer de artikelen worden afgeleverd, is leverbetrouwbaarheid voor alle partijen in de keten een zeer belangrijke succesfactor geworden. We hebben daarin mooie stappen gezet met behulp van de query functionaliteit, batch- en procesinrichting en Live Tegels. We maken de PSA / PNA functionaliteit binnen Agresso Wholesale / Unit4 Groothandel daarmee nu veel bruikbaarder. Lees er verder over.

Daarnaast is EDI een onderwerp dat in veel gesprekken en projecten naar boven komt drijven. Ook hier hebben we weer verdere stappen gezet. Met ons integratieplatform hebben we een nieuw component kunnen ontwikkelen waarbij groothandels zonder tussenkomst van een externe EDI-partij zelfstandig nieuwe partijen (klanten / leveranciers) kunnen aansluiten op het EDI-verkeer. EDI, maar dan zonder externe EDI-partij, én de distributie (uitvoer) van deze berichten kunnen zelf worden vastgelegd via de parameters in het ERP. Lees verder.

In een afsluitend rondje langs de velden kwam naar voren dat veel groothandels zich op dit moment oriënteren op een nieuw e-commerce platform ter vervanging van bijvoorbeeld Unit4 WebSolutions. Bij het definiëren van de wensen en behoefte staat de integratie tussen het ERP en de webshop op het lijstje maar wordt dit met potentiële e-commerce leveranciers vooral besproken vanuit een technisch perspectief.

De conclusie is dan vaak dat de API-interfaces of andere connectoren prima te koppelen zijn met het ERP en dat ervaring met Unit4 ook aanwezig is. Soms is het onbekend welke Unit4-oplossing dan precies bedoeld wordt, want Unit4 Multivers is qua technologie en architectuur niet hezelfde als Agresso Wholesale / Unit4 Groothandel.

Een vrijblijvend advies is om m.b.t. de integratie tussen het ERP en e-commerce vooral ook met een procesbril te kijken en op voorhand goede afwegingen te maken hoe je om wilt gaan met bijvoorbeeld de krachtige prijs- en voorraadengine van het ERP in relatie tot je e-commerce. We hebben binnen Wholesale Consulting de nodige ervaringen opgedaan op dit gebied. Heb je hulp of vragen schroom dan niet contact op te nemen.

Jeroen Philippi

Blijf verbonden

De omgeving van de groothandel is continu in beweging. Innovaties worden gedreven door digitalisering aan klantzijde en binnen de toeleveringsketen. De adoptie van nieuwe technologie speelt hierbij een belangrijke rol.
Was technologie altijd al belangrijk voor procesefficiency. Technologie is nu cruciaal voor (de communicatie van) onderscheidend vermogen en voor het ondersteunen van de transitie naar de digitale groothandel.

Blijf dus verbonden – Blijf op de hoogte – Abonneer op onze mailpost en blogs