Een vliegende start

Een analyse oplossing op basis van moderne Qlik Sense technologie geleverd vanuit de cloud. De omgeving is voorzien van een kant-en-klaar datamodel en intuïtieve dashboards gebaseerd op de behoefte van een groothandel. Stuurinformatie op het gebied van verkoop, inkoop, logistiek en financieel. Het volledige aanbod in een alles-in-één abonnement, afgenomen als een dienst: Wholesale Analytics Cloud.

Aanleiding

In gesprekken met groothandelsorganisatie zien we een terugkerend behoefte aan betere stuurinformatie. Of te wel business intelligence of analytics applicaties die breed in de organisatie gebruikt kunnen worden. Het gaat door versnelling in de markt niet alleen meer om bestaande rapportage toepassingen. De stuurinformatie moet bij voorkeur realtime, intuïtief en visueel aantrekkelijk op de werkplek beschikbaar zijn. Daar waar het werk wordt gedaan en continu beslissingen worden genomen.

Het gaat dan vooral om de terugkerende behoefte aan geavanceerde stuurinformatie op verkoop, inkoop, logistieke en financiële KPI’s. Organisaties willen dit gemakkelijk overal en altijd kunnen raadplegen vanaf een device naar keuze. Een oplossing die naast een rapportage ook uitgebreide analyse functies biedt aan de gebruiker(s).

Wholesale Consulting ziet in de groothandelsmarkt dat de vraag naar geavanceerde rapportage- en analyse-oplossing toeneemt. Groothandelsorganisaties willen in een steeds concurrerende markt met kritische klanten blijven groeien en presteren, en zoeken daarvoor gereedschappen om met data betere bedrijfs- en verkoopbeslissingen te nemen en klanten beter te adviseren.

Aantrekkelijke instap en lage gebruikerskosten

De huidige analytics-oplossingen vragen voor de individuele groothandel een flinke investering die vaak als te hoog ervaren wordt en qua doorlooptijd en innovatie niet of nauwelijks op de schouders van één groothandel gedragen kan worden. De behoefte aan een eigen afgeschermde analytics-oplossing die daarnaast wel veel resources en ontwikkelingen deelt onder meerdere klanten/gebruikers kan een uitkomst bieden. Hierdoor kan tegen lagere gebruikskosten gewerkt worden met innovatie analytics. Daarnaast worden investeringen in verdere ontwikkelingen slim gedeeld.

Om deze mogelijkheid te bieden zijn we gestart met de ontwikkeling van Wholesale Analytics Cloud.

Qlik Sense technologie vanuit de cloud

Voor de Wholesale Analytics Cloud oplossing maken we gebruik van de Qlik Sense technologie die we samen met onze partner Rond hebben ontwikkeld tot een volwaardige analytics-oplossing. Deze oplossing wordt op basis van zoveel mogelijk standaardisatie vanuit de cloud als Software-as-a-Service geleverd.

In een afgeschermde omgeving wordt de actuele data van de desbetreffende groothandel verzameld, geüniformeerd en geaggregeerd in een logisch datamodel. Op basis van een set aan dashboards kan de groothandel een vliegende start maken en kan daarnaast in de toekomst blijven profiteren van nieuwe mogelijkheden die op deze cloudoplossing worden ontwikkeld.

Software-as-a-Service

De Wholesale Analytics Cloud oplossing wordt als een SaaS-model geleverd. Initiële investeringen in hardware en separate update, beheer- en onderhoudsdiensten zijn hierdoor niet nodig.

In het SaaS-abonnement worden de volgende componenten en services geleverd:

  • Qlik Sense licentie en jaarlijks onderhoudspercentage;
  • Update- en beheerdiensten naar de laatste QlikSense applicatieversie;
  • Basis helpdesk en support;
  • Update- en beheerdiensten van de dashboards op de domeinen verkoop, inkoop, financieel en logistiek, en de verdere ontwikkelingen van de dasboards;
  • Het onderhoud en verdere ontwikkeling van het datamodel;
  • De veilige koppeling en scripting naar de databron(nen);
  • Infrastructuur hardware, besturingssysteem, backup, beveiliging en het beheer op de volledige omgeving.

Vraag meer informatie over Analytics Cloud aan

Jeroen Philippi

Blijf verbonden

De omgeving van de groothandel is continu in beweging. Innovaties worden gedreven door digitalisering aan klantzijde en binnen de toeleveringsketen. De adoptie van nieuwe technologie speelt hierbij een belangrijke rol.
Was technologie altijd al belangrijk voor procesefficiency. Technologie is nu cruciaal voor (de communicatie van) onderscheidend vermogen en voor het ondersteunen van de transitie naar de digitale groothandel.

Blijf dus verbonden – Blijf op de hoogte – Abonneer op onze mailpost en blogs