Maurice Laan

Maurice Laan

 

Bedrijfsstrategie & verandermanagement

De digitaliserende wereld noopt veel organisaties tot een herdefinitie van hun bestaansrecht, hun “waarom”. Als ze deze gedefinieerd hebben vraagt dit om transformatie. Transformatie van businessmodellen raakt alle mensen, processen en onderliggende technologieën. Bovendien dient het adaptief zijn van de organisatie te worden ontwikkeld als competentie op zich omdat verandering een constante is.

'Delen is het nieuwe vermenigvuldigen'

Vanuit mijn ervaring heb ik veel technologieprojecten zien mislukken omdat de juiste strategische en organisatorische kaders niet waren ingevuld en de noodzakelijke verandering niet werd onderkend. Daarnaast heb ik ook veel successen gezien van ondernemers die vanuit hun visie wel in staat waren om integraal in te spelen op veranderingen in hun omgeving.

Deze ervaringen in combinatie met mijn bedrijfskundige achtergrond en dieptekennis van de groothandel wil ik graag inzetten om bedrijven te helpen in hun strategische heroriëntatie ofwel het implementeren daarvan. Daarbij wil ik graag de verbindende schakel zijn in een netwerk van domeinspecialisten, technologieleveranciers en collega groothandelaren omdat ik ervan overtuigd ben dat netwerken cruciaal zijn in kennisdeling, inspiratie, innovatie en uiteindelijk succes.

Ik kom dan ook graag in contact met groothandelaren die willen innoveren, inspireren, delen en integreren en help ze graag daarbij met mijn ervaring, kennis en netwerk.

Contact

Heb je een vraag? Neem direct contact op via e-mail maurice@wholesaleconsultinggroup.nl of bel +31 (0)6 53139380.

Blijf verbonden

De omgeving van de groothandel is continu in beweging. Innovaties worden gedreven door digitalisering aan klantzijde en binnen de toeleveringsketen. De adoptie van nieuwe technologie speelt hierbij een belangrijke rol.
Was technologie altijd al belangrijk voor procesefficiency. Technologie is nu cruciaal voor (de communicatie van) onderscheidend vermogen en voor het ondersteunen van de transitie naar de digitale groothandel.

Blijf dus verbonden – Blijf op de hoogte – Abonneer op onze mailpost en blogs