Erik Thiele

Erik Thiele

 

Data-integratie & -management

Traditioneel gezien neemt het ERP systeem binnen de groothandel een belangrijke en centrale positie in. Dat geldt voor zowel het beheer van de processen binnen de groothandel, de gelieerde processen in de keten, als het beheer van alle daarvoor benodigde data en daardoor gegenereerde transacties.

De verschuiving van de economie van aanbod- naar vraaggedreven en de digitalisering van de wereld om ons heen, verandert de ketenpositie van de groothandel en daarmee wijze waarop het ERP ingezet kan (lees: moet) worden. Dat heeft in ieder geval als effect dat de verantwoordelijkheid voor processen en data steeds meer gescheiden wordt, en daarvoor ook verschillende automatiseringsoplossingen zijn ontstaan naast het ERP. Tegelijkertijd dienen al die oplossingen naadloos met elkaar te integreren om - naast een efficiënte executie van de processen - de organisatie, belanghebbenden in de keten en last but not least de klant te voorzien van de meest actuele en juiste informatie. De complexiteit van deze dynamiek leidt af van de kernactiviteiten en remt daardoor vaak de potentiele groei af.

Ik zie het als één van mijn voornaamste doelstellingen om de groothandel in staat te stellen al deze data en informatie met de passende oplossingen op een kwalitatief goede, efficiënte en geïntegreerde manier te kunnen beheren en te gebruiken. Ik kom dan ook graag in contact met groothandels om hen te helpen hun applicatielandschap zodanig in te richten dat men de focus weer kan leggen op hun bestaansrecht, doorontwikkeling van de kernactiviteiten en misschien wel het ontplooien van nieuwe kernactiviteiten.

Voor welke organisaties heb ik gewerkt?

Gedurende mijn opleiding Computertechniek aan de H.T.S. heb ik in samenwerking met de K.N.A.U. een wedstrijdpakket in Nederland uitgerold en onderhouden. Mijn drijfveer was op dat moment eigenlijk niet anders dan die op dit moment is, namelijk het efficiënt en uniform beheer van data en processen. De afgelopen 24 jaar heeft deze drijfveer altijd als een rode draad door mijn werkzaamheden gelopen, ongeacht mijn rol, ongeacht de organisatie.

Unit4 Business Software Benelux BV | 2008 - 2016 | Business Consultant | Team manager R&D | Manager R&D | Product Owner

Autobar Group Ltd (Veriplast Holland BV)| 1995 – 2007 | Manager Bedrijfsbureau | Manager Business Support | Plant manager

HAI BV | 1992 – 1994 | Software Developer | Project manager.

In verschillende rollen …

 • In een aansturende rol naar collega’s, teams en afdelingen
 • Leidend binnen innovatie-, verbeter- en veranderingsprojecten
 • Een voorzittende rol bij afdelings- en projectvergaderingen
 • Initiërende rol in het benutten van nieuwe kansen en mogelijkheden
 • Verbindende en enthousiasmerende rol binnen teams/afdelingen en bij verandertrajecten
 • Ontwikkelaar van strategie, proposities en content en de uitwerking naar (meer)jarenplannen
 • Bijdragen leveren aan agenda- en besluitvorming van directievergaderingen

Motto

‘Er is altijd ruimte voor verbetering’

De markt en de mogelijkheden veranderen continu. Geleidelijk, zodat we ons er niet van bewust zijn dat het applicatielandschap niet meer optimaal aansluit op de praktijksituatie. Spreadsheets, handmatig in stand gehouden koppelingen, inconsistente databases en vele -gaandeweg ontstane- suboptimale oplossingen krijgen ongemerkt de overhand. Bij tijdige signalering zullen verbeterslagen minder inspanning vereisen, dan het langere tijd op zijn beloop laten.

Gezamenlijke ambities

 • Gezamenlijk successen behalen
 • Positioneer technologie meer onderscheidend dan ondersteunend
 • Continu kleine verbeteringen in plaats van grote transformaties
 • Teams meenemen in nieuwe mogelijkheden

Een gezamenlijke ambitie om wendbare organisaties te bouwen die onderscheidend zijn naar hun leveranciers en klanten.

Werkkwaliteiten en aanpak

Een gemotiveerde allrounder met brede ervaring in verschillende bedrijfstakken, -processen en functies binnen de Groothandel, Productie en ICT. Door open te staan om kennis met elkaar te delen kunnen de beste resultaten bereikt worden. Werkt graag in multidisciplinaire teams waarin de teamleden eenzelfde resultaat nastreven, en daar ook hun eigen verantwoordelijkheid pakken. Belangrijkste werkkwaliteiten zijn: analytisch, accuraat, pragmatisch, resultaatgericht en gemotiveerd.

Projecten en resultaten

 • Wijzigen releasemodel Agresso Wholesale naar Service Pack model
 • Connectivity Agresso Wholesale
 • Samenvoegen 4 R&D teams tot één R&D team
 • Implementatie ERP binnen Autobar Group Nederland
 • Verhogen datakwaliteit ERP Autobar Group Nederand
 • Opzetten Business Support (ICT) Veriplast Holland BV, incl. helpdesk
 • Verrichten van diverse business analyses t.b.v. ERP implementaties
 • Opzetten diverse, eenduidige managementrapportages
 • Herstructureren verschillende bedrijfsbureaus tot één team
 • Opzetten SCADA systemen productie-units, en integratie daarvan met ERP
 • Implementatie ISO-normeringen (kwaliteit, milieu, arbo, hygiëne)
 • Onderzoeken naar haalbaarheid/ROI diverse investeringsvraagstukken

Contact

Heb je een vraag? Neem direct contact op via e-mail erik@wholesaleconsultinggroup.nl of bel +31 (0)6 10612707.

Blijf verbonden

De omgeving van de groothandel is continu in beweging. Innovaties worden gedreven door digitalisering aan klantzijde en binnen de toeleveringsketen. De adoptie van nieuwe technologie speelt hierbij een belangrijke rol.
Was technologie altijd al belangrijk voor procesefficiency. Technologie is nu cruciaal voor (de communicatie van) onderscheidend vermogen en voor het ondersteunen van de transitie naar de digitale groothandel.

Blijf dus verbonden – Blijf op de hoogte – Abonneer op onze mailpost en blogs