Kansen voor synergie

Wij zien veel kansen voor synergie binnen een groothandelsnetwerk met eenzelfde technologisch fundament. De mondiale digitalisering vraagt van iedere ketenpartner constante innovatie, specialisatie en procesefficiency. Voor groothandelaren in het MKB is het moeilijk deze ontwikkelingen individueel bij te benen. Wij geloven dan ook in de kracht van een homogeen netwerk om innovatie te creëren, samenwerking te faciliteren en kosten te reduceren.

Voordelen door kennis te delen

Wij hebben daarom eind 2015 het initiatief genomen om ExpertPlace te starten. Een online communityportaal voor groothandelaren met dezelfde technologische basis: de Wholesale oplossing van Kerridge, voorheen Unit4. Dit portaal identificeert kansen voor gemeenschappelijke innovatie, reduceert de exploitatiekosten van de huidige technologieën, deelt best practices, brengt vraag en aanbod bij elkaar en creëert een business netwerk om slimmer te handelen. Ons doel is dat kennis en innovatie bereikbaar wordt voor iedereen en daarmee het gehele netwerk concurrerender en innovatiever wordt. Alle stakeholders binnen het netwerk kunnen hiervan profiteren.

Delen is het nieuwe vermenigvuldigen

Het is van groot belang dat zoveel mogelijk groothandels op ExpertPlace bij elkaar komen om zodoende de ontwikkeling van waardevolle content te stimuleren en het netwerk te verbinden. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we bij de start in 2015 en na een evaluatiemoment begin 2017 besloten groothandels kosteloos toegang te blijven verstrekken tot het platform. Je kunt dus heel gemakkelijk kennis maken met de community en kennis blijven delen met je vakgenoten. 

Een belangrijke voorwaarden voor het succes is dat iedereen bereid is kennis te delen, vragen te stellen en bij te dragen aan de conversatie. Daarom kun je alleen als je je bekend maakt met een account bij de vele kennisdocument, relatiegegevens van collega-bedrijven en de verdere achtergronden.

Word ook lid van het kennisnetwerk

Blijf verbonden

De omgeving van de groothandel is continu in beweging. Innovaties worden gedreven door digitalisering aan klantzijde en binnen de toeleveringsketen. De adoptie van nieuwe technologie speelt hierbij een belangrijke rol.
Was technologie altijd al belangrijk voor procesefficiency. Technologie is nu cruciaal voor (de communicatie van) onderscheidend vermogen en voor het ondersteunen van de transitie naar de digitale groothandel.

Blijf dus verbonden – Blijf op de hoogte – Abonneer op onze mailpost en blogs