Integratie een ondergeschoven thema

In de praktijk is de integratie tussen een (nieuwe) webshop en de bestaande ERP-backoffice vaak een ondergeschoven thema. Dat zien we o.a. doordat:

 • Het een ‘stelpost’ is in de e-commerce projectofferte;
 • Er nog onvoldoende beeld is van de werking en inrichting van de achterliggende bedrijfsprocessen;
 • Veelal alleen naar de beschikbare technische connectiviteit wordt gekeken en te weinig vanuit de procesintegratie;
 • De integratiewerkzaamheden gepland staan richting het tweede deel van het implementatieproject en daarmee de uitdagingen en risico's te laat zichtbaar worden.

ERP voor e-commerce leveranciers een 'blackbox'

E-commerce leveranciers werken met de meest moderne internettechnologie, hebben veel kennis en ervaring van de online marketingzijde en de wijze waarop je het beste om kunt gaan met vindbaarheid en conversies. Het is daarom niet vreemd dat tijdens de implementatie van een e-commerce oplossing de nodige uitdagingen ontstaan doordat:

 • Bestaande ERP-systemen andere technologie en architectuur hebben dan modernere webtechniek;
 • Het ERP een complex softwaresysteem is met veel verbonden processen;
 • De inrichting van het ERP per klant/gebruiker sterk kan verschillen;
 • Er mogelijk onderscheidend maatwerk aanwezig is waar rekening mee gehouden moet worden;
 • Het ERP uitgerust is met een krachtige prijsberekening- en voorraadfunctionaliteit, die je eigenlijk niet moet willen nabouwen.

Het mooie is wel dat er een breed aanbod van (REST) API’s beschikbaar is die business logica ontsluit en de connectiviteit van en naar het ERP technisch gemakkelijk maakt.

Voorkomen is beter dan genezen

We zijn de afgelopen periode bij meerdere e-commerce projecten betrokken geraakt, ook waar de implementatie maar niet van de grond kwam. Ze vertonen allen eenzelfde patroon: er is gewoonweg te weinig kennis van het datamodel- en groothandelsproces in de backoffice, en geen regievoering op de integratie tussen de nieuwe e-commerce oplossing en het ERP.

Sta je aan de vooravond van een e-commerce selectietraject of op het punt te beslissen voor een nieuwe e-commerce leverancier. Het is verstandig snel voldoende kennis en ervaring te mobiliseren om de data- en procesintegratie tussen het e-commerce en ERP te laten slagen.

We hebben onze ervaringen met de nieuwste REST-API technologie van de Wholesale oplossing en met behulp van het Dovetail integratieplatform vertaald naar een e-commerce integratiekit. De integratiekit hebben we nu in meerdere projecten succesvol geïmplementeerd. Dit zijn projecten die we gezamenlijk hebben gerealiseerd met o.a. e-commerce aanbieder CloudSuite en met een tweetal leveranciers van het Magento e-commerce-platform. De integratiekit kan uiteraard ook ingezet worden voor het koppelen van andere e-commerce platformen met de Wholesale oplossing van Kerridge, voorheen Unit4.

De integratiekit is een koppeling tussen de e-commerce omgeving zoals CloudSuite en Magento met de Wholesale oplossing van Kerridge, voorheen Unit4 en in sommige projecten ook de Beeyond PIM-oplossing voor de integratie van de verrijkte artikeldata

De e-commerce integratiekit

Met behulp van het Dovetail integratieplatform hebben we de ‘mapping’ en het transport van de data van het ene naar het andere systeem flexibel opgezet. Daardoor kunnen we de koppelvlakken -connectiviteit steeds meer in de vorm van REST API's- bij de verschillende applicaties standaard houden en de datakoppeling, verrijking, validatie en het transport door het integratieplatform laten afhandelen.

We hebben als het ware een ‘tolk’ ontwikkeld die de wederzijdse communicatie tussen systemen vereenvoudigt. Dat voorkomt kostbaar maatwerk in kernapplicaties die juist de kracht ontlenen uit de standaard. Daarnaast kun je bij de afzonderlijke versie-updates van de verschillende applicaties de benodigde aanpassingen sneller realiseren in de 'mapping' in het tussenliggende integratieplatform dan in de soms complexe softwarecode van bijvoorbeeld het ERP.

De e-commerce integratiekit bestaat op dit moment uit een set van meer dan 15 berichten en mappings die het volledige domein van een succesvol opererend e-commerce platform met de backoffice afdekt: van klantgegevens en adressen tot producten, prijzen, voorraad, bestellingen en overzichten van facturen en openstaande orders.

E-commerce Integratiekit: overzicht van de data- en procesintegratie tussen het e-commerce platform en Unit4-ERP

De voordelen op een rij

De e-commerce integratiekit biedt de nodige voordelen:

 • Doordat de aanpak niet alleen een technische insteek heeft, maar er ook belangrijke kennis en ervaring van groothandelsprocessen en van de Wholesale oplossing van Kerridge, voorheen Unit4, wordt ingebracht, slagen we er in om gedane investeringen en inrichting in de achterliggende processen in te zetten en te koppelen met de innovaties aan de e-commerce zijde;
 • Het zorgt dat het applicatie-landschap en de verbindingen zo flexibel mogelijk worden opgezet, groothandels hebben hierdoor een betere borging van de investering en kunnen relatief snel en tegen zo laag mogelijke kosten profiteren van toekomstige innovaties die de e-commerce leverancier biedt;
 • Het minimaliseert de kans op kostbaar maatwerk en/of het nabouwen van business logica zoals de prijs- en voorraadfunctionaliteit van het ERP in het e-commerce systeem;
 • Er is vanaf het eerste moment aandacht en sturing op datadefinitie en -kwaliteit, cruciale inhoud voor een succesvolle webshop;
 • Het vergroot de slagingskans door te zorgen voor de regievoering en het nemen van verantwoordelijkheid om de integratie te realiseren

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op

Blijf verbonden

De omgeving van de groothandel is continu in beweging. Innovaties worden gedreven door digitalisering aan klantzijde en binnen de toeleveringsketen. De adoptie van nieuwe technologie speelt hierbij een belangrijke rol.
Was technologie altijd al belangrijk voor procesefficiency. Technologie is nu cruciaal voor (de communicatie van) onderscheidend vermogen en voor het ondersteunen van de transitie naar de digitale groothandel.

Blijf dus verbonden – Blijf op de hoogte – Abonneer op onze mailpost en blogs