In een wereld die steeds verder digitaliseert zien groothandels nieuwe kansen en bedreigingen. Innoveren met nieuwe technologie is nodig om in te spelen op de veranderingen. Veel groothandels kiezen per procesgebied nieuwe bedrijfsoftware en ICT-oplossingen maar vergeten dit vaak aan te sluiten op hun strategie.

Of nog een stap verder. Er wordt vergeten om de strategie te herdefiniëren naar de wereld van vandaag. Een wereld die er anders uitziet dan 5 jaar geleden en nog sneller gaat veranderen in de toekomst.

De centrale vraag is:

Hoe ga je als groothandelsorganisatie je bestaansrecht en verdiensten vormgeven in B2B- en B2C-markten die steeds verder bepaald worden door een grillige en mondige consument met mobiel en online toegang?

Wholesale Consulting kan groothandelsorganisatie ondersteunen van de eerste tot de laatste stap in deze uitdagende transformatie. Van visievorming in een digitale wereld tot regievoering en implementatiebegeleiding. Als ook aandacht voor het organiseren van data en de veranderingen in de marketingmodellen. In dit hele proces wordt ook de zachtere kant van organisatie- en procesveranderingen niet vergeten.

Deze onderdelen kunnen we integraal oppakken, maar uiteraard ook op de losse onderdelen.

We hebben dit onderverdeeld in de volgende dienstverleningsgebieden:

 • Ondersteunen en uitdagen in visie- en strategievorming in een digitale handelswereld
 • Uitwerken naar onderliggende technologie- en veranderingsprogramma's die aansluiten op de (nieuwe) visie en strategie
 • Voeren van regie op de implementaties en begeleiden van de verandering
 • Op orde brengen van data en door slimme verbindingen data laten stromen
 • Innoveren en aanbrengen van focus op digitale marketing en commerce
 • Faciliteren in het delen van kennis en bieden van een ExpertPlace

De aanpak om bij visie en strategie te starten biedt de volgende voordelen:

 • De innovaties en investeringen worden gebaseerd op een gezonde businesscase
 • De keuzes voor technologieleveranciers zijn beter onderbouwd en er kan gestuurd worden op resultaat
 • De innovaties hebben een integrale aanpak en voorkomen verdere versnippering van applicaties en IT-systemen
 • De data wordt als een belangrijk bedrijfsmiddellen voor onderscheidend vermogen centraal gesteld
 • De mensen kunnen veel beter meegenomen worden in de verandering door helderheid in waarom, hoe en wat er bereikt moet worden

Het begint bij de juiste visie en strategievorming

Blijf verbonden

De omgeving van de groothandel is continu in beweging. Innovaties worden gedreven door digitalisering aan klantzijde en binnen de toeleveringsketen. De adoptie van nieuwe technologie speelt hierbij een belangrijke rol.
Was technologie altijd al belangrijk voor procesefficiency. Technologie is nu cruciaal voor (de communicatie van) onderscheidend vermogen en voor het ondersteunen van de transitie naar de digitale groothandel.

Blijf dus verbonden – Blijf op de hoogte – Abonneer op onze mailpost en blogs